Generalforsamling 2021

Generalforsamling lørdag den 25. september 2021

Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6, 4760 Vordingborg.

Følgende musikforeninger var repræsenterede ved generalforsamlingen: Odense, Furesø, Roskilde, Skive, Sønderborg, Søbygaard, Fredericia, Randers, Ribe, Svendborg og Vordingborg.

Valg af dirigent.
Jytte Nissen fra Musikforeningen Cæcilia blev valgt

Formandens beretning.
Aksel Nielsen aflagde beretning, der foreligger som et særskilt dokument på dette link.

Kassereren fremlægger regnskab.
Sus Beckedorf fremlagde regnskabet.
Kodabetalingen er aftalt til 121.000 kr pr. sæson, men på grund af de mange aflysninger i år er der indgået en særaftale på 85.000 kr. Der er lavet et udregningssystem hvorefter der er blevet betalt et beløb tilbage til foreningerne.
Selv om vi har vores Kodaaftale skal vi stadigvæk indberette vores koncerter til Koda. For at gøre det lettere, kan du vedhæfte koncertprogrammer og sende via mail til: koncertrapportering@koda.dk.

Valg til bestyrelsen.
Sus Beckedorf, Marianne Granvig, Kirsten Høybye og Aksel Nielsen blev genvalgt (Suppleant Bo Gunge var ikke på valg).
Claus Kejser blev genvalgt som revisor og Lise Schmedes blev genvalgt som revisorsuppleant.

Fastsættelse af kontingent.
Uændret 350 kr.

Eventuelt / ”Bordet rundt”.
Aksel Nielsen efterlyste utraditionelle koncerter der kan lokke et andet og gerne nyere publikum til koncerterne. Som eksempel fortalte han og komponist Hanne Tofte Jespersen om projektet “Urolige Tider”, der tilbyder samarbejde mellem musikforeninger og gymnasiers musiklinjer. Der er et omfattende undervisningsmateriale på hjemmesiden www.uroligetider.dk.
Gymnasier betaler 500 kr. for at få komponisten og en musiker på klassebesøg. Kombinationen af et ungt og gammelt publikum er meget givende. Roskilde Musikforening har et samarbejde med gymnasiet, der indbefatter en optaktskoncert i skoletiden i ugen før en aftenkoncert. Augustinusfonden vægter musikformidling, så der kan være mulighed for støtte.
Dansk Komponistforening kan også give støtte til musikforeninger, der har ny musik på programmet.

Ida Andersson

Inden generalforsamlingen spillede pianist Ida Andersson et program med klaverstykker af Felix og Fanny Mendelssohn, Martin Lohse og Louise Alenius. Et spændende program med musik komponeret af 2 kvindelige og 2 mandlige komponister, henholdsvis den let romantiske musik og den helt nykomponerede musik.