Sammenslutningen af Danske Musikforeninger (SDM) er paraplyorganisation for de klassiske kammermusikforeninger.

 

Generalforsamling 2021

Lørdag den 25. september 
Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6, 4760 Vordingborg

Se referat af generalforsamlingen på dette link

Brev til Kulturministeren

SDMs bestyrelse har udarbejdet denne henvendelse til Kulturministeren for at gøre opmærksom på vores eksistens og de muligheder vi har for at fungere under coronarestriktioner.

Til Kulturministeren

Kulturlivet bløder, og publikum tørster efter åndelig føde. En genåbning af samfundet er langsomt på vej, og alle ønsker at komme forrest i køen og genoptage aktiviteterne. Vi er bevidste om, at der er uendeligt mange overvejelser at gøre sig for myndigheder og regering, således at en genåbning og fortsat smittekontrol kan spille sammen på bedste vis.

Som paraplyorganisation for 36 af Danmarks kammermusikforeninger for klassisk musik fordelt over hele landet, vil vi hermed slå til lyd for, at der i beslutningsprocessen om hvilke kulturinstitutioner, der må åbne først og under hvilke vilkår, tages hensyn til de koncerter, der afholdes af vore medlemsforeninger. De spilles af nogle få musikere for et begrænset publikum. Dette publikum sidder ned fra start til slut – og er i øvrigt i stand til at overholde alle regler mht. afstand, afspritning og ansvarlig opførsel.

I efteråret gennemførte vi koncerter på fuldt betryggende vis, og vort publikum følte sig godt tilpas – også de mange ældre der tilhører risikogruppen.
Kunstnerne var lykkelige for at komme ud at spille, og publikum satte i dén grad pris på, at lytte til levende musik igen.

Vi tillader os derfor at appellere til, at Ministeren kraftigt støtter en meget snarlig genåbning af den del af musiklivet, der omfatter koncerter spillet af mindre ensembler foran et begrænset, siddende publikum.

Vi håber på en velvillig behandling af vores anmodning.

På vegne af Sammenslutningen af Danske Musikforeninger
Aksel Nielsen, formand

Live Klassisk

Live Klassisk er en samlet digital platform for den klassiske musik. Samtlige musikforeninger og koncertserier kan få deres egen profilside med alle deres koncerter og information samlet på ét sted.

Live Klassisk tilbyder at musikforeningerne kan oprette deres klassiske koncerter gratis på platformen www.liveklassisk.dk

Henvendelse til Erik Danciu på info@liveklassisk.dk

Svend Erik Jensen fylder 90 år

Den 30. november 2020 fyldte SDMs tidligere formand Svend Erik Jensen 90 år. Det skal nok blive behørigt fejret, men han kommer næppe til at se denne hyldest til ham på SDMs hjemmeside. For Svend Erik har aldrig ejet hverken bil eller computer. Til gengæld cykler han frisk rundt i Nordsjælland, og det er vel heller ikke så dårligt!

Han har været en sværvægter indenfor den klassiske musik og musikforeningerne i Danmark. Han var med fra begyndelsen da SDM blev dannet i 1974 og var i mange år Sammenslutningens formand. I hans tid blev der bl.a. arrangeret tournéer for udenlandske ensembler og solister, og SDMs generalforsamlinger var og er et vigtigt mødested for formænd og andre fra landets musikforeninger, der her kunne netværke. Den nye musik lå hans hjerte nær, og hans sidste store bedrift var, at han fik forhandlet en aftale med KODA, der gjorde det mere attraktivt for foreningerne at spille ny musik. Det har ikke altid været helt nemt at få alle foreningerne med, men Svend Erik er en fighter. Han var formand indtil 2017.

Svend Erik var med til at stifte Hørsholm Musikforening, og i ca. 40 år var han formand. I mange år var han også i bestyrelsen for Hørsholm Kunstforening, og han var med til at stifte Hørsholm Jazzforening sammen med sin søn Michael.

Han sad i Amtsmusikudvalget, i mange år som formand, og cyklede naturligvis til møderne fra Rungsted til Hillerød.

Et arbejde, han satte meget højt, var de mange år i Repræsentantskabet for Statens Musikudvalg, også her var han formand. Det var bl.a. her, at han fik sit meget store netværk indenfor den klassiske musik i Danmark.

At Svend Erik kunne bestride alle disse poster med stor autoritet skyldes ikke mindst at han er et meget kultiveret menneske med stor viden om den klassiske musik og kultur i det hele taget. En af hans yndlingskunstnere er den verdensberømte pianist András Schiff som han er blevet personlig ven med.

Bestyrelsen i SDM har i anledning af den runde fødselsdag udnævnt Svend Erik til æresmedlem


SDM ønsker hjertelig til lykke! 
På bestyrelsens vegne
Sus Beckedorf og Jørgen Lundby

Jacob Gade Legatets talentpris

SDM samarbejder med Jacob Gades Legat.

Line Fredens, som er organisatoren i projektet, udtaler: Jacob Gades Legat har gennem de senere år, udover de store priser, uddelt en række treårige talentpriser rettet mod aldersgruppen 10-18 år. Som en videre udvikling af legatets fokus på denne yngre talentgruppe, er det Jacob Gade Legatets vision, yderligere at støtte disse talenters musikalske udvikling gennem at tilbyde mulighed for en række kammermusikkoncerter ved de danske kammermusikforeninger.

Dette samarbejde er rigtig godt både for legatmodtagerne og for SDM. Det giver de unge prismodtagere erfaring, ekspertise og mulighed for at opleve den virkelige koncert situation, med alt hvad det indebærer. Det er med til at skabe opmærksomhed omkring unge og klassisk musik.

Disse koncerter er for SDM medlemmer billige koncerter, hvor 6 – 9 legatmodtagere medvirker. Musikforeningerne betaler 9.000 kr. pr koncert. Jacob Gades Legat betaler transport, kost og e.v.t. overnatning.

Det vil i et vist omfang også være muligt, at de unge legatmodtagere, f.eks. dagen efter koncerten i musikforeningen, medvirker ved et skole / gymnasie / musikskole- arrangement.
Line Fredens, er midt i en PHD om musikalske læreprocesser, så skolekoncerterne / arrangementerne kan formidles, så eleverne uanset alder / klassetrin kan møde unge på deres egen alder, der spiller, og opleve musikken på egen krop f.eks. ved lege og øvelser.

Jacob Gades Legat vil ikke selv kontakte musikforeninger.

Af hensyn til de unges skolegang, er der tale om et begrænset antal koncerter og et begrænset tidsrum. Det bliver efter ”først til mølle princippet”.
Koncerterne ønskes lagt om efteråret med start fra efteråret 2021.

Kontakt Line Fredens via dette link til mailadressen: Line Fredens.