Sammenslutningen af Danske Musikforeninger (SDM) er paraplyorganisation for de klassiske kammermusikforeninger.

 


 

Generalforsamling 2023
Lørdag den 16. september kl. 12 i Odense

Kammermusik Odense lagde hus til hos Odense Valgmenighed, Dronningensgade 1, 5000 Odense.

Det musikalske indslag var i år den fantastisk dygtige unge pianist Rune Leicht Lund, som allerede nu har gjort sig meget fornemt bemærket både nationalt og internationalt.

Referat af generalforsamlingen:


Foreningerne og lokationerne er set fra venstre:

Kammermusik Odense, Odense Valgmenighed

Musikforening Cæcilia, Ottekanten, Rødkilde Højskole

Svendborg Kammermusikforening, Guldsalen

BRAGE, Værket Randers

Haderslev Musikforening, Slesvigske Musikhus

Furesø Musikforening, Galaksen

Sønderborg Musikforening, Sønderborg Slot