Generalforsamling 2020

Lørdag den 12. september
Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.

Der var repræsentanter for følgende musikforeninger til stede: Haderslev, Roskilde, Svendborg, Sønderborg, Birkerød, Odense, Fredericia, Holstebro, Hillerød, Ribe, Hørsholm, Furesø og Randers.

Dagsorden

Valg af dirigent
Lone Ugelvig (Haderslev) blev valgt

Formandens beretning: Aksel Nielsen
Formandsberetningen kan ses på dette link.
Bemærkninger: Hvordan er status på Bent-Erik Rasmussens podcastprojekt ” Streamsound”?:
Repræsentanter for foreningerne i Odense og Svendborg er blevet interviewet, men det ligger lidt stille, da han har travlt med andre ting.

Kassereren aflægger regnskab: Sus Beckedorf
Der er et indestående på 78.364 kr.
SDMs aftale med Koda er et fast beløb, som i 2020 ville udgøre 122.190 kr. På grund af det corona-ramte forår med 43 aflyste koncerter, er Koda imidlertid indstillet på at betalingen for 2020 reduceres til 85.000 kr. Det vil først fremgå af næste års regnskab.

Indkomne forslag:
Klaus Ostenfeld, Birkerød har foreslået nogle emner til drøftelse. Håndtering af coronavirus er sat på dagsordenen. De øvrige emner tages op under Eventuelt.

Valg:
Niels Jørn Krogh, Jørgen Lundby og Mogens Frandsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Valg af suppleant: Tom Boye Poulsen modtog ikke genvalg. Bo Gunge (Ribe) blev valgt.

Claus Kejser blev genvalgt som revisor og Lise Schmedes blev genvalgt som revisorsupleant.

Fastsættelse af kontingent:
Uændret 350 kr.

Corona:
Coronavirus har meget indgribende konsekvenser for de fleste musikforeninger. Et reduceret antal pladser i koncertsalene kan bevirke, at der skal findes større lokaler eller antallet af tilhørere må begrænses.
Eksempler på løsninger: Publikum fordeles på to kortere koncerter i stedet for en lang koncert med pause.
Der sælges ikke gæstebilletter ved døren. Medlemmer køber billetter på forhånd på foreningens billetsystem (f.eks. Place2book). Medlemmer har første prioritet ved billetsalg eller adgang til salen. Publikum lukkes ind i hold. Koncerter gennemføres uden pause eller publikum opfordres til at blive på deres pladser i en kort pause.
Medlemmerne orienteres på forhånd på mail om coronaforanstaltninger, så de føler sig trygge ved at komme til koncerterne.
Mange koncerter er blevet skubbet til et senere tidspunkt, men musikerne kan måske bedre bruge en aflysning, så de kan søge om kompensation. Bestyrelsen blev opfordret til at lave nogle retningslinjer.

Eventuelt:
Klaus Ostenfeld efterlyste mulighed for at musikforeningerne kunne slå sig sammen om at engagere udenlandske ensembler. I øjeblikket foregår det ved at udbyde et ensemble på en mail til andre musikforeninger. Der er også en underside på SDMs hjemmeside, der hedder Koncertplanlægning, som er beregnet til dette. Husk blot at sende en mail til undertegnede med de oplysninger, I vil have sat på siden.
Bo Gunge: Dansk Komponistforening vil udsende en invitation til musikforeningerne om en workshop.
Svend Erik Jensen har sendt et brev til kulturministeren med en opfordring til at genoplive Statens Musikråd og det tilknyttede repræsentantskab.

Referent: Niels Jørn Krogh


Inden generalforsamlingen spillede tre unge musikere en koncert. De imponerede med deres sikre og virtuose spil. De er modtagere af Jacob Gade Legatets talentpris for musikere i aldersgruppen 10-18 år. Hele gruppen af talentprismodtagere vil gerne ud i musikforeningerne og give koncerter. Kontakt Line Fredens. Læs om projektet i Formandens beretning.