Koda

SDM har en aftale med Koda.

Tidligere havde SDM en dyr aftale med Koda, hvor musikforeningerne betalte 10% af musikerhonoraret, såfremt over halvdelen af programmet indeholdt beskyttet musik – og 5% hvis det var under halvdelen.

I dag har vi en for medlemmerne langt mere fordelagtig aftale – forhandlet på plads af tidligere formand Svend Erik Jensen. Aftalen trådte i kraft i 2013.

I samarbejde med Koda har vi fastlagt en samlet årlig afgift for SDM-medlemmerne. Denne afgift betales uanset hvor meget beskyttet musik vores medlemforeninger har på programmet. Man kan med andre ord uden bekymring benytte den nye musik.

På generalforsamlingen i 2019 blev det besluttet at implementere en ny afregningsmodel for kodaafgiften. Bestyrelsen beregner på sæsonbasis, hvor meget hver enkelt koncert koster i kodaafgift, og medlemsforeningerne bliver derefter opkrævet for det antal koncerter, de har afholdt i perioden.

Aftalen sparer medlemmerne for besværet med at tage tid på værker med beskyttet musik. Der vil desuden normalt være tale om en pæn besparelse.

Endelig giver denne solidariske fordelingsmodel medlemsforeningerne frie hænder til at programlægge som de vil, uden at skulle frygte ekstra udgifter for musik af nyere dato.