Koda

SDM har en aftale med Koda.

Tidligere havde SDM en dyr aftale med Koda, hvor musikforeningerne betalte 10% af musikerhonoraret, såfremt over halvdelen af programmet indeholdt beskyttet musik – og 5% hvis det var under halvdelen.

I dag har vi en for medlemmerne langt mere fordelagtig aftale – forhandlet på plads af tidligere formand Svend Erik Jensen. Aftalen trådte i kraft i 2013.

I samarbejde med Koda har vi fastlagt en samlet årlig afgift for SDM-medlemmerne. Denne afgift betales uanset hvor meget beskyttet musik vores medlemforeninger har på programmet. Man kan med andre ord uden bekymring benytte den nye musik.

På generalforsamlingen i 2019 blev det besluttet at implementere en ny afregningsmodel for kodaafgiften. Bestyrelsen beregner på sæsonbasis, hvor meget hver enkelt koncert koster i kodaafgift, og medlemsforeningerne bliver derefter opkrævet for det antal koncerter, de har afholdt i perioden.

Aftalen sparer medlemmerne for besværet med at tage tid på værker med beskyttet musik. Der vil desuden normalt være tale om en pæn besparelse. Endelig giver denne solidariske fordelingsmodel medlemsforeningerne frie hænder til at programlægge som de vil, uden at skulle frygte ekstra udgifter for musik af nyere dato. 

Hvad er det nu Koda er?

Igennem medlemsskabet med SDM opnår din Musikforening en rabat på betalingen til Koda. Men hvad er det nu Koda er, og hvorfor skal de overhovedet have betaling? 

Koda er et selskab, der varetager ophavsrettigheder på vegne af komponister og tekstforfattere i hele verden. Når der opføres værker ved en koncert i din musikforening, sørger Koda for, at din indbetaling til Koda, går videre til netop de komponister, der har skabt musikken (og eventuelle sangtekster). 

Det foregår efter meget reelle og gennemskuelige principper. For eksempel kender Koda via sit internationale samarbejde med tilsvarende selskaber i hele verden til de forskellige værkers spilletider. Så et værk med en lang spilletid får en større andel af din betaling, end et kort værk.

Det betyder, at din musikforening via Koda udøver indflydelse på skabende kunstneres virke, ligesom den gør på de udøvendes. På et tidspunkt hørte jeg et spørgsmål: “Hvis vi nu opfører musik af en ukrainsk komponist, får vedkommende så betaling?” Svaret er ja. Det sørger Koda for.

Det eneste vi som musikforeninger skal gøre for at hjælpe Koda med det, er at indsende vores koncertprogrammer til dem umiddelbart efter hver koncert. Det gør vi lettest ved at sende en mail til adressen: 

koncertrapportering@koda.dk

I mailen skal programmet fremgå, værktitler og komponister samt evt. tekstforfattere. Sådan et program vil de fleste af os sikkert have lavet i forvejen til koncerten, så det er faktisk bare at sende mailen til Koda, og vedhæfte programmet som pdf. Man kan selvfølgelig stadig også sende et fysisk brev med et printet program til Koda. Det gør man på adressen:

Koda

Lautrupsgade 9

2100 København Ø

I øvrigt, nu vi nævnte Ukraine: For at yde sit bidrag til EUs sanktioner, har Koda for indeværende besluttet at indefryse rettighedsbetalinger til Rusland.

Hvis din musikforening ikke er medlem af SDM, så vil du herefter modtage en opkrævning fra Koda. Der er en minimumstakst på ca. 550 kr. Hvis du derimod er medlem, så vil du med din årlige betaling til SDM have klaret afregningen til Koda for alle dine koncerter på én gang, og samtidig have opnået en rabat.

Men snupper Koda ikke alle pengene til administration? Koda er et meget transparent og effektivt selskab. Omkostninger til administration ligger i omegnen af 10-15%.

Men skal man betale til Koda for al musik i hele verden da? Ja, det skal man. Kun hvis komponisten (og tekstforfatteren) er død for mere end 70 år siden, er den ubeskyttet og kan opføres uden beregning. Men er der blot ét værk på programmet af en komponist, der er beskyttet, skal man betale minimumstaksten.

Vidste du at Jean Sibelius døde i 1957, og således er beskyttet af ophavsret til og med 2027? At Benjamin Britten døde i 1976 og er beskyttet til og med 2047? At Dmitri Shostakovich er beskyttet til og med 2045, Igor Stravinsky til og med 2041?

Hvis din forening arrangerer en koncert med udelukkende fx. Bach, Haydn, Mozart og Beethoven på programmet, er den i Koda-henseende gratis, men den tæller alligevel med i SDMs opgørelse fordi den solidaritet vi herigennem viser hinanden som musikforeninger, er en forudsætning for den rabat, vi opnår hos Koda.

Til gengæld bliver den enkelte musikforenings “kontorarbejde” betydeligt nemmere, fordi man kan programlægge sammen med musikerne uden at bekymre sig om, hvorvidt der er beskyttet musik med eller ej, og man har kun én årlig Koda-opkrævning fra SDM. Man skal blot huske at indsende koncertprogrammet til Koda hver gang man har haft koncert. Og det er altså rigtige, levende skabende kunstnere der nyder godt af din forenings betaling til Koda.