Koncertplanlægning

Medlemsforeninger af SDM har deres egen programmæssige profil, men samarbejder i et vist omfang om at arrangere koncerter med solister og kammerensembler, som derved kan engageres til fordelagtige honorarer, lige som rejse- og opholdsudgifter kan deles mellem flere foreninger. Planlægningen foregår ved intern mailkorrespondance medlemmerne mellem.
Musikforeninger, der har forslag, og musikere, som ønsker at tilbyde sig, kan sende en mail gennem linket under menupunktet Musikforeninger.

Anbefaling

I Svendborg Kammermusikforening har vi i november 2021 haft en særdeles vellykket koncert med Kristina Ersson, fløjte (solofløjtenist I Copenhagen Phil) – Carl-Oscar Østerlind, cello og Kristoffer Hyldig, klaver.

De spillede fremragende, kunne tale til publikum så det kunne høres, og programmet var spændende og velvalgt. En stor fornøjelse for arrangører og publikum.  Ensemblet er hermed anbefalet.

pbv. Jørgen Lundby

Søg penge til koncerter med ny dansk musik

Har I planer om at programsætte ny dansk musik i jeres musikforening, så kan I søge penge til produktion og strategisk publikumsarbejde.

Der er ansøgningsfrist 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december i DKFs pulje via Koda og foreningernes fælles ansøgningsskema: https://koda.onlinelegat.dk Man kan søge til både store og små koncertforløb.

Kriterier

For at opnå støtte i DKFs produktionspulje skal man sætte ny dansk musik på programmet. (Ikke nødvendigvis kun ny musik, gerne blandet program).

For at opnå støtte i DKFs produktionspulje skal man have formuleret en plan for sit publikumsarbejde samt en markedsføringsplan

Hvad er en publikumsstrategi?

Skal man have en publikumsstrategi skal man først og fremmest tænke over flg.:

Hvilket publikum taler vi om?

Hvem er vores primære målgruppe og hvad er vores primære udfordring i fht. at nå vores potentielle publikum?

Hvad er vores mål?

Vil vi fasthold vores nuværende publikum, udvide vores nuværende publikumsgruppe eller forsøge også at nå et nyt publikum?

Hvad har vi at give vores publikum?

Hvad kan musikken og musikerne, som vi gerne vil præsentere, hvis vi skal formulere det overfor andre end os selv? Tager vi udgangspunkt i repertoire, enkelte musikere og (eller) det sociale ved den pågældende koncert?

Strategisk publikumsarbejde er et langvarigt arbejde med at kuratere og formidle sit indhold i fht. et publikum. Hvordan man gør det, er der til gengæld ikke noget krav om, det vil være helt op til den enkelte musikforening.

Hvis der er interesse for det blandt musikforeningerne vil DKF gerne invitere til et fyraftensmøde om publikumsarbejde og publikumssegmentering. Send en mail til Katrine Dal på kd@komponistforeningen.dk hvis det har interesse.

Læs mere om kriterierne for at søge penge på DKFs hjemmeside: https://komponistforeningen.dk/publikumsarbejde