Formandens beretning 2019

I år er formandens beretning lidt kortere end sidste år. Ikke fordi der er sket mindre end sidste år, men fordi flere af punkterne, bliver specificeret ud senere på generalforsamlingen af andre.

Vi har afholdt bestyrelsesmøde 9 februar 2019 i Skærbæk ved Fredericia hos Niels Jørn Krogh.
Her følger, hvad vi snakkede om punkt for punkt.
Vi startede med Koda aftalen, og diskuterede retningslinier for denne aftale. Vi nedsatte også et lille udvalg bestående af Sus, Marianne og undertegnede, og dette lille udvalg mødtes den 8. juni i Sønderborg til ”brainstorming”. Det vil Sus fortælle jer nærmere om senere. Det er hende, der har Koda-kontakten, og takket være hendes indsats, har vi fået 2 nye medlemmer.
Skulle I kende musikforeninger, som ikke er medlemmer, kunne I opfordre dem til at blive medlemmer i SDM. Jo flere skuldre der er til at bære Koda – byrden, jo bedre og billigere er det for den enkelte forening.
Derefter orienterede Marianne om ”Streamsound”. Bent Erik Rasmussen er kommet med et tilbud, hvor musikforeninger tilknyttet SDM, kan få større opmærksomhed i medie verdenen. Det hører I også mere om senere i dag.
Så snakkede vi om en henvendelse fra komponist Bo Gunge (formand i Ribe Musikforening), hvor DMF og DKF tilbyder en workshop for bl.a. SDM´s medlemmer. Det sagde vi ja tak til. Nærmere senere i min  beretning.
Under punktet eventuelt snakkede vi om den ikke ukendte udfordring, vi har, med at få flere til vores koncerter, og skabe større interesse.
Jeg fortalte om, at vi i BRAGE i Randers ved hver koncert, trækker lod om en CD, ofte med de optrædende kunstnere. Dem, der deltager i lodtrækningen, er dem, der modtager vores nyhedsbrev (nyheds information).
Jeg fortalte også, at BRAGE har bestilt en ny strygekvartet af komponisten Hanne Tofte Jespersen. Selve koncerten kommer til at hedde: ”Urolige tider”. Det er Nordic String Quartet, der spiller, og programmet er Haydn ”kvintkvartet” fra 1797-98 – Britten: Strygekvartet no 1, fra1941, og Hanne Tofte Jespersens strygekvartet, som bliver komponeret i 2020. Hanne Tofte Jespersen vil bevidst skrive sin nye kvartet ind i den historiske kontekst. Haydn, der skriver sin kvartet i et Centraleuropa for ca 200 år siden på randen af krig. Britten, der skriver sin 1. strygekvartet i skyggen af 2. verdenskrig, og den nye kvartet skrevet i nutidens globale uro. Det bliver klangbunden for hendes skabelse af det nye værk. Der er 2 formål med dette program:
1: At give en kunstnerisk oplevelse af den historiske spændvidde 1790 – 2020 via musik for strygekvartet, og vise hvordan musik og historie hænger sammen.
2: At gøre klassisk musik nærværende for publikum uanset alder, med en fokuseret indsats rettet mod unge på ungdomsuddannelser. Der udarbejdes et undervisnings materiale, hvor komponisten, eventuelt sammen med en musiker, tager ud, og møder de unge.

Mogens Frandsen fortalte om, at Vordingborg Kommune i nogle tilfælde tilbyder langtidssygemeldte kulturelle oplevelser som f. eks gratis koncerter i stedet for arbejdsprøvning. Kommunen støtter også minikoncerter rundt om i byen kaldet ”klassisk i krogene”.
Marianne fortalte om, at ”Kammermusik Odense” har samarbejde med Folkeuniversitetet om foredrag forud for koncerter.
Det var bestyrelsesmødet. Nu har I næsten været med til det.

Jeg vil gerne opfordre jer til, at komme med forslag til, hvordan vi får skabt mere interesse for den klassiske musik. Det er en af de ting, vi også kan bruge vores hjemmeside til.

DMF og DKF tilbød en workshop til SDM´s medlemmers bestyrelser.  Lørdag 23 marts i Aarhus og lørdag 30 marts i København. Workshoppen foregik i Dansk Musiker Forbunds lokaler i henholdsvis Aarhus og Kbh. fra kl. 10-14.
Der var 3 emner:
1: Kontakten mellem musikere og ensembler ved musiker Bolette Roed
2: Bestil ny musik og vær medskabende ved komponist Kuno Kjærbye
3: Overvejelser om PR ved Simon Christensen og Kasper Stougaard fra Copenhagen Jazz Festival.
SDM´s bestyrelse anser det for et godt og lærerigt initiativ, som vi meget gerne bakker op om. Derfor betalte vi også kursus afgiften på 100 kr for vores medlemmer. Iøvrigt blev der i løbet af temadagen d. 23. marts fra flere udtrykt ønske om et fremtidigt kursus i effektiv brug af Facebook i forbindelse med annoncering af vore koncerter. Det er noget, bestyrelsen kan gå videre med.

Vi har også fået 2 nye samarbejdspartnere.

Efter henvendelse (22 februar) fra Marie Rørbech fra Danmarks Radio, har vi lavet en aftale angående Carl Nielsen International Competitionfor strygekvartet og blæserkvintet i København. Det foregår den 15. – 19. oktober 2019.
For lige at repetere, så har denne konkurrence ikke noget med de andre Carl Nielsen konkurrencer i Odense for violin, klarinet og fløjte at gøre. Denne konkurrencen afholdes hvert 4. år i samarbejde mellem Danmarks Radio, Det Kongelige Bibliotek og DKDM. Sidst konkurrencen blev afholdt var i 2015, hvor den danske ”Carl Nielsen-Kvintetten” (blæserkvintet) og franske ”Quartuor Arod” (strygekvartet) vandt.
Og her gælder det, at enhver kammermusikforening, som er medlem af SDM, kan melde sig til at engagere et af ensemblerne. Man kan også engagere to, hvis man vil, og man kan vælge frit blandt alle deltagerne, helt i SDM´s ånd. Man kan stadig nå at tilmelde sig. Indtil videre har kun 4 foreninger og ”en måske” tilmeldt sig.

Så blev jeg ringet op af Line Fredens, som sidder i bestyrelsen for Jacob Gade legatuddelingen sø. 31/3.
De er interesserede i et samarbejde med SDM, og jeg synes også, vi skal have samarbejde med dem. Her er, hvad de skriver:
Gade Legatets formål er:  at støtte unge, talentfulde musikere, såvel udøvende som skabende, med den hensigt at fremme deres uddannelse og belønne dem for deres kunstneriske virke, samt fremme hensigtsmæssige bestræbelser på at formidle musikkens kunst til den danske ungdom. Legatet finder derfor, at en af de væsentlige opgaver er at styrke ”fødekæden” i dansk musikliv således, at den klassiske musik i hele sin bredde bliver tilgodeset og udviklet.
Hun skriver videre: Vi uddeler hvert år priser til to grupper:      1:Jacob Gades store priser på 100.000 kr. til talentfulde unge mellem 18-23 år.        
2: 2-5 talentpriser rettet mod aldersgruppen 10-18 år. Priserne er på 45.000 kr., som uddeles over tre år med 15.000 kr. pr. år til hver enkelt modtager.
Den gruppe, vi ønsker at fokusere på via et samarbejde, er den unge gruppe (aldersgruppen 10-18 år). Udover den økonomiske støtte, ønsker vi fremadrettet, at støtte de unges musikalske udvikling, gennem at give dem mulighed for at møde hinanden og spille sammen i forskellige kammermusikalske konstellationer. I den forbindelse tænkte vi, at det kunne være givende både for de unge og for musikforeningerne, at lære hinanden at kende, samt opbygge et publikum, der ville få mulighed for at følge disse dygtige musikere folde sig ud på vej mod en professionel karriere.
Det egentlige tilbud til musikforeningerne er ikke helt færdig debatteret endnu, men de foreløbige skitser peger mod at afholde en årlig sommer camp for de unge, hvor de kan spille sammen på kryds og tværs. Her skabes et godt og alsidigt koncertprogram, de unge kan turnere med sammen. På sommer-campen laves også en kort video præsentation af programmet, som kan præsenteres til musikforeningerne med et tilbud om en koncert.
Dette er, hvad Line Fredens har skrevet, og som I kan forstå, er det en årlig begivenhed, hvor samarbejdet starter efteråret 2020. Der kommer muligvis lidt justeringer, hvor vi i SDM kan komme med forslag. Der satses på at lave summer-camp i sommeren 2020. Her vil video præsentationen blive lavet, og den vil kunne sendes ud september 2020. Her kan I altså, som medlem af SDM, få en billig og god koncert, og samtidig støtte de unge, ved at give dem koncert muligheder, som jo er mindst lige så vigtige, som de penge de modtager.

Medlem af SDM´s bestyrelse Birthe Jensen, sov stille ind på hospice 4. april 2019. Hun blev begravet 13. april fra Bistrup Kirke. Birthe var suppleant i bestyrelsen 2003 og 2004, og blev fast medlem af bestyrelsen 2005.
Vores nuværende suppleant gennem mange år, Tom Boye Poulsen, indtrådte i stedet for Birthe indtil denne general forsamling. Det siger vi i bestyrelsen ham stor tak for.

I SDM er vi nu 35 foreninger, og jeg vil gerne byde velkommen til de 2 nye medlemmer, Lemvig Musikforening og Venø Musik.

Aksel Nielsen