Formandens Beretning 2018

Min første egentlige opgave som formand i SDM blev P2´s kammermusik konkurrence. Konkurrencen var fra 1. november til 4. november 2017, begge dage incl.

Tidligere år har en jury bestående af medlemmer fra SDM´s bestyrelse valgt eet ensemble, som fik en særpris. Ensemblet blev garanteret mindst 3 koncerter. I år valgte vi en model, hvor de musikforeninger, der havde lyst, kunne binde sig til at engagere et ensemble. Der var frit valg mellem samtlige deltagere, og da konkurrencen afholdes hvert 3. år, var der gode muligheder for at vælge et ensemble, der passer ind i planlægningen.

Alle foreninger fik mail om at give Marie Rørbech, der var den ansvarlige, besked. Der var 15 foreninger, der meldte sig, og alle blev nævnt i P2 programmet.
De 15 foreninger er:
Kammermusik Odense, Hørsholm Musikforening, Birkerød Kammermusikforening, Furesø Musikforening, Aarhus Musikforening, Sønderborg Musikforening, Roskilde Musikforening, Kammermusikforeningen BRAGE i Randers, Musikforeningen Cæcilia (Vordingborg), Hillerød Musik & Teater, Espergærde Musikforening, Viborg Musikforening, Fuglsang Musikforening, Faaborg Musikforening og Fredericia Musikforening.

Søndag 13.maj blev der afholdt konference på Højskolen Snoghøj. Et netværksmøde for kammermusikkens interessenter.  ”Vi mødes på trianglen”. Ideen med konferencen var et ønske om at forbedre kontakten mellem musikere, komponister og koncertarrangører / publikum, og dermed gøre livet lettere for alle, der er aktive indenfor kammermusikområdet.

Som information / inspiration og oplæg til diskussion var der indslag med: Bolette Roed, Asbjørn Nørgård, Aksel Nielsen, Kuno Kjærbye, Louise Alenius, Anders Laursen, Bo Gunge og Signe Zacher Carlsen.

Det blev en meget spændende og særdeles intensiv og indholdsrig dag. Her er lidt om, hvad de forskellige sagde.

Asbjørn Nørgård (musiker og medlem Den Danske Strygekvartet) pointerede, at kammermusikforeningerne i Danmark er unikke. Det findes ikke i Sverige og Norge på samme måde. At musikforeningerne gør det godt, og at vi skal værne om dem. Han talte om vigtigheden af  talent udvikling. At unge musikere / ensembler få chancer for at spille koncerter for et rigtigt publikum, i samme serie som de mere modne danske og internationale ensembler.
Det er vigtigt, at der er gode koncertsteder, så publikum kan se og høre. At de får en god oplevelse, også inden koncerten starter, (Arkitektonisk). At musikforeningerne også kræser lidt for musikerne, så de scenisk fremstår / præsenteres for publikum på bedst mulig måde. Her er det en god ide, at have enkelte musikere i bestyrelsen, mener han.

Bo Gunge (komponist, formand i Ribe Musikforening og næstformand i Dansk Komponistforening) redegjorde for resultatet af undersøgelsen om: Repertoire Statestik for danske musikforeninger. Manglen på værker fra kvindelige komponister.

Louise Alenius (kvindelig komponist) talte om helhedsoplevelse. Publikum er ”med”, mental tilstand, rum og lys. At musikforeninger bestiller værker af helt unge komponister (15-25 år), så de kan gøre sig erfaringer og lære af sine fejl. Og at vi skal huske, at oplevelsen starter, når man hører om eller ser omtale af koncerten.

Kuno Kjærbye (komponist, violinist og formand i Roskilde Musikforening): I Roskilde Musikforening har en klar regel om: Ingen koncert uden ny musik !!  I sæsonerne 2017-18 og 18-19 har de uropførelse ved hver koncert – Hvor den nye musik sættes i dialog og spejling med det klassiske kernerepertoire. Anledningen er fejring af deres 50-års jubilæum. Og halvdelen af komponisterne skal være kvinder.
Så det generelle krav til ensemblerne / musikerne er: ”Hvis du ikke har ny musik på programmet, får du ingen koncert”. Til koncerterne er der ofte intro med komponisten. Kuno talte videre om, hvordan de får musikken ud til publikum, og at have helt unge med i bestyrelsen til at håndtere de elektroniske medier og hjælpe med kontakten til det unge publikum.

Anders Laursen (formand i Dansk Musiker Forbund): Han lagde ud med: Papir er UT. Vi skal kæle for politikerne. Få unge til at hjælpe med IT. Formidling: Få mere publikum og unge med. Viden om moderne komponister, også de kvindelige komponister.

Signe Sacher Carlsen (Creative Circle). (For at præcisere hvad Creative Circle er, så har de (taget fra deres hjemmeside) ”til formål at højne kreative standarder inden for advisering, design, digetal og direkte ved at belønne og dokumentere fremragende arbejder samt uddanne og inspirere”).

Signe snakkede om, hvordan vi fanger vort publikums interesse i vores oplyste tidsalder. Et reklamebureaus værktøjer. Dialog. ….It takes two…….. Vi taler med oplyste, ligesindede, intilligente og kreative forbrugere…….. Slut med paroler og forlorne budskaber. Vi vil tættere på virkeligheden….. Vi vil tro på, at brandet / producenten selv tror på, hvad de siger. Al kommunikation skal være mennesklig. Ikke bare kolde facts.

Bolette Roed (musiker): Kvindelige komponister fra hele musikhistorien !!
Krav til musikeren:

  1. Du skal have en klar profil.
  2. Være bedre til at kommunikere.
  3. Beherske de sociale medier.
  4. Svare på mails.

Bolette Roed foreslog: Nysgerrighed for at sikre kreativ programlægning, og gerne med skøre indfald !! Og hun udtrykte ønske til musikforeningerne om, at det af hensyn til musikerne fremgår af musikforeningens hjemmeside, hvilken musikprofil de har. Hvilken slags musik de foretrækker. Og en deadline for hvornår, den sidste frist for indsendelse af koncert forslag er.

Sidste indlæg kom fra Aksel Nielsen (musiker og formand i SDM): (Er sendt ud).

Det er, hvad der er sket i denne sæson af den slags begivenheder.

Så har vi haft et par store jubilæer.

”Svendborg Kammermusikforening” fyldte 100 år den 28. januar. Et stort tillykke til Jørgen Lundby og c/o.

Også tillykke til ”Nordvestjysk Musikkreds” fra 1968, der fyldte 50 år den 26. februar. Stort tillykke til Lonni Gelsdorf og Frans Pærregaard.

De har været omtalt på hjemmesiden under Nyheder.

Siden sidste generalforsamling den 27. august 2017, har bestyrelsen afholdt 2 bestyrelsesmøder. Et den 7. januar 2018 i Fredericia, og et den 19. august i Sønderborg.

Det er første sæson vi er på internettet, og vi må konstatere, at der er kommet væsentlig mere opmærksomhed på SDM.

Vi kan også glæde os over at have fået flere nye medlemmer:

Langaa Koncertforening 1999. Formand: Jørgen Bruno Andersen

Silkeborg Classic fra 2013. Formand: Svend Jacobsen

Køge Klassisk. Nystartet musikforening fra 2017. Formand: Rene Ljunggren.

Østerbro Koncertforening fra 2004. Formand: Viktor Wennesz

Ribe Musikforening fra 1916. Formand: Bo Gunge.

Med de nye medlemmer, er vi nu 33.

Aksel Nielsen.