Formandens beretning 2023

Der har i sæsonen været en del kommunikation på mail vore medlemmer imellem. Det er dejligt, at medlemmerne bruger denne mulighed for kontakt. Kontakt er vigtig, uanset om det drejer sig om problemer eller begejstring.

Mogens Killian skrev 11/10 2022 mail angående en koncert med et russisk ensemble. Aarhus Musikforening ønskede ikke at præsentere de russiske musikere under de daværende omstændigheder. (Det var kort efter Ruslands invation af Ukraine). Den pågældende impresario forlangte imidlertid, at Aarhus Musikforening skulle betale 10.500kr til musikerne for at holde dem skadesløse. Det medførte, udover en ubehagelig korrespondance, at Aarhus måtte betale / valgte at betale de 10.500 kr.
I mail den 12/10 2022 skrev Klaus Ostenfeld, at de i Birkam havde været i den selvsamme situation, men havde tacklet situationen noget anderledes, så de undgik at betale de 10.500kr.

Det er meget beklageligt, når den slags situationer opstår, og for bl.a. at undgå lignende ubehagelige situationer, har vi i SDMs bestyrelse lavet et forslag til en kontrakt. Kontrakten kan I bruge præcis, som I vil. Enten som den er, bruge dele af den eller bare lade jer inspirere. Kontraktforslaget er sendt ud til jer på mail den 23/3 2023 som vedhæftet fil. Kontrakten findes også på SDM´s hjemmeside under informationer.

I forbindelse med snakken om opførelse af Russisk musik og engagement af Russiske musikere har vi i SDMs bestyrelse den holdning, at den enkelte musikforening selv afgør, hvilket standpunkt den har. Vi udtaler os ikke, hverken for eller imod.

I SDM har vi i løbet af foråret arbejdet på at give vores hjemmeside en “makeover”. Meld gerne tilbage med jeres synspunkter.

I forbindelse hermed vil vi gerne opfordre jer til at indsende fotos fra jeres musikforening. I har dermed mulighed for løbende at bidrage med et billede fra jeres musikforening, jeres koncertsted, en koncert situation eller noget andet, der viser jeres forening og dens virke. Vi vil så tillade os at vælge ud blandt de indsendte billeder.
Husk at undersøge, om det billede I sender er underlagt Copyright, og sørg for, at evt personer på billedet har givet deres tilladelse til brug af billedet.
I skal sende billede til Marianne Granvig på mail: formand@kammermusikodense.dk                                 

Bo Gunge har lavet et meget fint indlæg om Koda. ”Tanker om Koda”. Mailen er sendt ud til alle musikforeningsformænd den 31 juli 2023. Indlægget findes også på hjemmesiden. Se: Om SDM.

Der har været flere forespørgsler og henvendelser om medlemskab i SDM. I bestyrelsen har vi derfor nedskrevet vores betingelser for medlemskab. De findes  på SDMs hjemmeside. Se: Om SDM.

Flere af vore medlemmer har været udsat for Kommunale besparelser / beskæringer.
Der er en tendens til at kommunerne får flere ansøgninger om støtte fra kulturelle foreninger. Pengene er de samme, så det får uheldigvis  den konsekvens, at der bliver mindre til hver enkelt ansøger.

Marianne Granvig skrev 5 november 2022 et indlæg, hvor hun fortalte, at Odense kommune havde præsenteret Musikforeningen for en nedgang på 30% i det kommunale tilskud i 2023 i forhold til 2022. Derfor bad hun kollegerne i SDM om at dele oplysninger om, hvilke vilkår de har i de lokaler, deres koncerter afholdes. Dette for bedre at kunne illustrere situationen for Odense kommune.
Resultatet af mødet blev, at kommunens udvalg foreslog, at Odense Musikforening i højere grad skulle forsøge at etablere partnerskaber med interessenter fremover, f. eks. med Valgmenigheden, hvor deres koncerter afholdes. Det gøres nu ved at arrangere en børnejulekoncert i samarbejde med valgmenigheden. Her sparer Odense Musikforening leje af koncertrum og får ekstra reklame gennem præstens advokeren for koncerten på byens friskoler.

SDM´s bestyrelse har afholdt et møde den 26. november i Farum hos Kirsten Høybye.
På bestyrelsesmødet talte vi bl.a. om værtskab ved SDM generalforsamlinger. Det er vores ønske, at fordele generalforsamlingerne nogenlunde ligeligt hos medlemmer forskellige steder i landet. Det er klart at beliggenheden ikke er uvæsentlig, men det er også spændende at ”komme på besøg” hos hinanden. Hvis nogen kan tænke sig at være værter for næste års generalforsamling, bedes de henvende sig til mig.
For at der ikke skal være nogen tvivl om, hvad et værtskab indebærer og hvordan det foregår, arbejder vi i bestyrelsen på en information om ”Værtskab ved Generalforsamling i SDM”. I vil blive informeret, så snart den er helt klar.

SDM har i sæsonens forløb fået 3 nye medlemmer:
Klassisk på Frederiksberg, hvor Søren-Filip Brix Hansen er formand.
Dansk Guitar Selskab, hvor Peter Oldrup er formand.
Klassisk Christiansfeld, hvor Jan Henriksen er formand.
De er alle meget velkomne. Vi glæder os til samarbejdet.

Og så har vi mistet et medlem. Esbjerg Musikforening har desværre måttet lukke. Det er meget beklageligt, når sådant sker. Det er ikke første gang Esbjerg Musikforening har været lukket ned. I 1953 blev den opløst og i 1963 kom den i gang igen. Vi må meget håbe, at Esbjerg Musikforening også denne gang vil komme i gang igen.

I SDM er vi nu 41 medlemmer.