Generalforsamling 2020

SDM afholder generalforsamling lørdag den 12. september i Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.

Mødetid kl. 12.00. Herefter serveres frokost.

Koncert kl. 13.15 til ca. 13.45 med Gade Legatmodtagere i alderen 10 – 18 år

Generalforsamling kl. 14.00 – ca 16.00

Dagsorden

Valg af dirigent

Formandens beretning: Aksel Nielsen

Kassereren aflægger regnskab: Sus Beckedorf

Indkomne forslag

Valg

På valg er:

Niels Jørn Krogh —————————————— modtager genvalg

Jørgen Lundby  ——————————————– modtager genvalg

Mogens Frandsen  —————————————– modtager genvalg

Valg af suppleant

Valg af revisor:

Valg af revisor suppleant:

Fastsættelse af kontingent

Corona

Eventuelt

Tilmelding og eventuelle forslag sendes pr.mail til Aksel Nielsen senest 8 dage før generalforsamlingen, altså fredag den 4. september på: nielsenaksel@gmail.com