Workshop

Få inspiration til dit musikforeningsarbejde

Dansk Musikerforbund, Dansk Komponistforening og Solistforbundet tilbyder en workshop til SDM´s medlemmer.
Workshoppen vil forløbe over 4 timer kl. 10 – 14 og vil omfatte 3 emner:

Kontakten med musikere og ensembler: Musiker Bolette Roed kommer med gode råd til, hvordan I får den gode dialog om repertoire, koncertform, diversitet og kunstnerisk profil.

Bestil ny musik og vær medskabende: Hvordan tager du kontakt? Hvad koster det at bestille et nyt værk, og hvor og hvordan søger du penge til det? Komponist Kuno Kjærbye hjælper dig med, hvordan du orienterer dig i komponistmiljøet.

Overvejelser om PR: Simon Christensen og Kasper Stougaard fra Copenhagen Jazz Festival giver dig input til, hvilke overvejelser du bør gøre dig om din PR-indsats. Hvornår bruger du de forskellige medier og til hvad?

Tid og sted:

Aarhus: Lørdag den 23. marts 2019 i Dansk Musikerforbunds lokaler Vestergade 19, 2. 8000 Aarhus C

København: Lørdag den 30. marts 2019 i Dansk Musikerforbunds lokaler Sankt Hans Torv 26, 2200 København N

Tilmelding til Bo Gunge på mailadressen bo@gunge.dk senest søndag den 17. marts. Husk at skrive hvilken en af de to workshops, du ønsker at deltage i.
Sammenslutningen af danske musikforeninger betaler deltagergebyret for deltagere, der kommer fra en medlemsforening.