Generalforsamling 2020

lørdag den 12. september
Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.

Mødetid kl. 12.00. Herefter serveres frokost.
Koncert kl. 13.15 til ca. 13.45 med Gade Legatmodtagere i alderen 10 – 18 år
Generalforsamling kl. 14.00 – ca 16.00

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning: Aksel Nielsen
 • Kassereren aflægger regnskab: Sus Beckedorf
 • Indkomne forslag
 • Valg
  • På valg er:
   • Niels Jørn Krogh — modtager genvalg
   • Jørgen Lundby — modtager genvalg
   • Mogens Frandsen — modtager genvalg
  • Valg af suppleant
  • Valg af revisor
  • Valg af revisorsuppleant
 • Fastsættelse af kontingent
 • Corona
 • Eventuelt

Tilmelding og eventuelle forslag sendes pr.mail til Aksel Nielsen senest 8 dage før generalforsamlingen, altså fredag den 4. september på: nielsenaksel@gmail.com