Koda

SDM har en aftale med Koda.

SDM havde tidligere en dyr aftale, hvor musikforeningerne betalte 10% af musikerhonoraret, såfremt over halvdelen af programmet indeholdt beskyttet musik – og 5% hvis det var under halvdelen.

I dag har vi en aftale hvor vi i samarbejde med Koda har vurderet, hvor meget den enkelte forening skal betale om året uanset hvor meget beskyttet musik, man har på programmet. Vi regner med en besparelse på 20 – 25 %. Tidligere formand Svend Erik Jensen har forhandlet aftalen på plads. Selvom han er trådt tilbage som formand og kasserer, vil han fortsat rådgive medlemsforeningerne i forbindelse med Kodaaftalen.