Sammenslutningen af Danske Musikforeninger (SDM) er paraplyorganisation for de klassiske kammermusikforeninger.

P2 Kammermusikkonkurrence

Det kommer til at summe af konkurrencestemning og kammermusik på højt niveau, når P2 Kammermusikkonkurrence igen løber af stablen i DR Koncerthuset fra den 29. oktober til 1. november 2020. Over tre spændende dage møder vi toppen af den unge danske kammermusikelite, enten i DR Koncerthuset eller over hele landet via P2.

Vi håber meget at musikforeningerne igen – ligesom for 3 år og for 6 år siden vil engagere et af de deltagende ensembler. Vi vil meget gerne have navne på foreningerne med i programmet for konkurrencen, så skynd jer at melde jer hos Marie Rørbech mrrb@dr.dk .

Det er de danske klassiske kammermusikensembler der kendetegner konkurrencens deltagere i år:

https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/saa-er-deltagerne-fundet-til-p2-kammermusikkonkurrence-2020

Her kan I se ensemblerne og tiderne:

https://drkoncerthuset.dk/event/p2-kammermusikkonkurrence-1-runde/

Marie Rørbech skriver: ”Konkurrencen er et udstillingsvindue for unge musiktalenter, og ildsjælene i landets fantastiske musikforeninger holder i den grad øje med konkurrencen med henblik på kommende koncertengagementer. Vi har et godt samarbejde med Sammenslutningen af Danske Musikforeninger (SDM), hvilket er meget vigtigt. Det giver karrieren vinger, at de unge ensembler får mulighed for at spille de bedste steder rundt omkring i landet efter kammermusikkonkurrencen.”

Jacob Gade Legatets talentpris

SDM samarbejder med Jacob Gades Legat.

Line Fredens, som er organisatoren i projektet, udtaler: Jacob Gades Legat har gennem de senere år, udover de store priser, uddelt en række treårige talentpriser rettet mod aldersgruppen 10-18 år. Som en videre udvikling af legatets fokus på denne yngre talentgruppe, er det Jacob Gade Legatets vision, yderligere at støtte disse talenters musikalske udvikling gennem at tilbyde mulighed for en række kammermusikkoncerter ved de danske kammermusikforeninger.

Dette samarbejde er rigtig godt både for legatmodtagerne og for SDM. Det giver de unge prismodtagere erfaring, ekspertise og mulighed for at opleve den virkelige koncert situation, med alt hvad det indebærer. Det er med til at skabe opmærksomhed omkring unge og klassisk musik.

Disse koncerter er for SDM medlemmer billige koncerter, hvor 6 – 9 legatmodtagere medvirker. Musikforeningerne betaler 9.000 kr. pr koncert. Jacob Gades Legat betaler transport, kost og e.v.t. overnatning.

Det vil i et vist omfang også være muligt, at de unge legatmodtagere, f.eks. dagen efter koncerten i musikforeningen, medvirker ved et skole / gymnasie / musikskole- arrangement.
Line Fredens, er midt i en PHD om musikalske læreprocesser, så skolekoncerterne / arrangementerne kan formidles, så eleverne uanset alder / klassetrin kan møde unge på deres egen alder, der spiller, og opleve musikken på egen krop f.eks. ved lege og øvelser.

Jacob Gades Legat vil ikke selv kontakte musikforeninger.

Af hensyn til de unges skolegang, er der tale om et begrænset antal koncerter og et begrænset tidsrum. Det bliver efter ”først til mølle princippet”.
Koncerterne ønskes lagt om efteråret med start fra efteråret 2021.

Kontakt Line Fredens via dette link til mailadressen: Line Fredens.

Generalforsamling 2020

SDM afholdt generalforsamling lørdag den 12. september i Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.

Se referat under Generalforsamling 2020