SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE MUSIKFORENINGER (SDM)

har til formål at virke for et nært samarbejde mellem musikforeningerne indbyrdes, og at repræsentere disse som forhandlingspartner over for myndigheder og andre organisationer til gavn for dansk musikliv. SDM har special aftale med Koda.